شهریه های هر ترم تحصیلی‌ :

دوره پیش دانشگاهی

  • رشته هاي فني و مهندسی 3200يورو
  • زبان انگلیسی  3200 یورو

کلیه رشته‌‌های مهندسی‌: کارشناسی

  • مهندسی عمران،مکانیک،شیمی،معماری،بایوتکنولوژی،برق،کامپیوتر،حمل ونقل – به مدت: 3 سال (6 ترم)
  • شهریهٔ هر ترم 3200 یورو

کلیه رشته‌‌های مهندسی‌: کارشناسی ارشد

  • مهندسی عمران، مکانیک،شیمی،بایوتکنولوژی،برق،کامپیوتر،حمل ونقل،علوم طبیعی – به مدت: 2 سال (4 ترم)
  • شهریهٔ هر ترم 3500 یورو

کلیه رشته‌‌های مهندسی‌: دکتری PHD

  • مهندسی عمران،مکانیک،شیمی،بایوتکنولوژی،برق،کامپیوتر،حمل ونقل،علوم طبیعی – به مدت: 3 سال (6ترم)
  • شهریهٔ هر ترم 4500 یورو