دانشکده مهندسی مکانیک

رشته مهندسی مکانیک برای اولین بار  در سال 1863 در دانشگاه فنی مهندسی بوداپست تدریس شد و در فاصله کوتاهی بعد از آن در سال 1871 دانشکده مهندسی مکانیک در این دانشگاه تاسیس گردید . این دانشکده بیش از 140 سال قدمت دارد و هم اکنون یکی از معروفترین و بهترین دانشکده های مهندسی مکانیک در بین کشورهای اروپایی می باشد.

این دانشکده رشته های متنوعی را در سطح کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری به زبان انگلیسی ارایه می دهد.

رشته های دوره کارشناسی به زبان انگلیسی: (طول دوره 7 ترم)

مهندسی ساخت و تکنولوژی

مهندسی فرآیند

رشته های دوره کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی: (طول دوره 4 ترم)

مهندسی مکانیک

مهندسی انرژی

مهندسی مکاترونیک

مهندسی طراحی صنعتی

گروه ها

مهندسی مواد

مهندسی مکانیک سیال

مهندسی انرژی

مهندسی طراحی ماشین و سازه های صنعتی

مهندسی ساخت

مهندسی سیستم های هیدرودینامیکی

مهندسی اطلاعات و مکاترونیک

مهندسی مکانیک کاربردی

مهندسی پلیمر

شهریه:

کارشناسی: هر ترم 3200 EUR

کارشناسی ارشد: هر ترم 3800 EUR

دکترا: هر ترم 4500 EUR