دانشکده مهندسی بایوتکنولوژی

آموزش مهندسی شیمی قدمت طولانی در کشور مجارستان دارد. اولین دانشکده شیمی در سال 1763میلادی در مجارستان تاسیس گردید و در سال 1846 دانشکده علوم شیمی محض و کاربردی در دانشگاه BME  تشکیل شد و از آن سال تاکنون این دانشکده موفق به تربیت محققین و دانشمندان برترعلم شیمی شده است. آموزش رشته های مهندسی شیمی در دانشکده شیمی دانشگاه فنی مهندسی بوداپست برای دانشجویان بین المللی به زبان های مختلف از جمله انگلیسی از سال 1985 آغاز شده است.

گروه ها و رشته ها

مهندسی بایوشیمی

مهندسی  شیمی

مهندسی محیط زیست

مهندسی پلیمر

مهندسی داروسازی صنعتی

شهریه:

کارشناسی: هر ترم 3200 EUR طول دوره  7 ترم

کارشناسی ارشد: هر ترم 3800 EUR طول دوره  4 ترم

دکترا: هر ترم 4500 EUR  طول دوره 6 ترم