دانشکده مهندسی الکترونیک، IT

دانشگاه فنی مهندسی بوداپست (BME) عضو کنفرانس جامعه اروپایی برای آموزش مهندسی و تحقیقات پیشرفته (CESAEER) است و یک نهاد پیشرو در منطقه مرکزی اروپا در تمام زمینه های علوم مهندسی است.کشور مجارستان  باقدمت بیش از 1100 سال عضو اتحادیه اروپا و OECD است.دانشگاه  BME در حوزه آموزش عالی اروپا (EHEA)، برای دانشجویان خارجی، فرصت اخذ مدرک و درجه معتبر جهانی  فراهم می نماید.

تاکید برکیفیت آموزشی وهمچنین توازن دانش نظری جامع و به روز با مهارت های عملی است که این دانشگاه را منحصر به فرد کرده است.

دانشکده های قدیمی دانشگاه درنوار رودخانه دانوب جزیی از میراث فرهنگی جهانی است، در حالی که سایت جدید دانشگاه – به نام پردیس IQ یک پل ارتباطی نزدیک بین دانشگاه و شرکت های بین المللی چند ملیتی در بخش الکترونیک و فناوری ایجاد کرده است.

دانشکده مهندسی برق و انفورماتیک (VIK) دانشگاه، هسته اصلی انتقال نوآوری و تکنولوژی به شرکت های الکترونیک و فناوری اروپاست و فرصت فوق العاده ای جهت به دست آوردن مهارت های عملی از همان سال اول آموزش دانشگاه برای دانشجویان پدید می آورد.

بخش فناوری دانشگاه : ما مفتخریم به اینکه یکی از معدود دانشکده های دانشگاه در جهان هستیم که دانشجویانمان توانایی ساخت ماهواره های کوچک جهت اهداف آموزشی را دارند و آماده برای رویارویی با چالش های جدید در صنعت آینده را دارند.

رشته های دوره کارشناسی به زبان انگلیسی: (طول دوره 7 ترم)

مهندسی الکترونیک

مهندسی فناوری اطلاعات و IT

رشته های دوره کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی: (طول دوره 4 ترم)

مهندسی الکترونیک (گرایش سیستم های برق وقدرت )

مهندسی الکترونیک (گرایش شهر هوشمند )

مهندسی فناوری اطلاعات و IT (علوم کامپیوتر کاربردی )

مهندسی فناوری اطلاعات و IT (توسعه سیستم )

مهندسی فناوری اطلاعات و IT (سیستم های فناوری بازرگانی وتجارت )

رشته های دوره دکتری به زبان انگلیسی: (طول دوره 6 ترم)

مهندسی الکترونیک

مهندسی فناوری اطلاعات و IT

گروه ها

دپارتمان انفورماتیک و اتوماسیون

دپارتمان تکنولوژی و الکترونیک

دپارتمان سیستم ها و خدمات شبکه

دپارتمان فناوری اطلاعات و مهندسی کنترل

دپارتمان سیستم های اطلاعاتی و اندازه گیری

دپارتمان اطلاعات نظری و علوم کامپیوتر

دپارتمان مدیریت فناوری اطلاعات

دپارتمان فناوری رسانه و ارتباطات

دپارتمان مهندسی برق و قدرت

شهریه:

کارشناسی: هر ترم 3200 EUR

کارشناسی ارشد: هر ترم 3500 EUR

دکترا: هر ترم 3200 EUR